Według Rocznego Raportu Głównego Lekarza Weterynarii za rok 2020 do schronisk trafiło prawie 125 tys. psów i kotów. Świadczy to o tym, że bezdomność wśród zwierząt w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wiele z nich, zamiast wygodnej kanapy we własnym domu, może liczyć jedynie na betonowy boks w jednym ze schronisk. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że gminy podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Niestety te same gminy pozostają bezskuteczne w przypadku zapobiegania bezdomności zwierząt.

ZWIERZowa Akcja Kastracja!

To projekt zainicjowany przez Fundację ZWIERZ, którego celem jest aktywne wspieranie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnych programów kastracji i trwałego znakowania psów i kotów. Projekt obejmuje zarówno zwierzęta przebywające pod opieką mieszkańców jak i te wolno żyjące (bez stałego opiekuna). Efektem projektu -w dłuższej perspektywie – będzie trwałe ograniczenie bezdomność zwierząt.

Jak działa projekt

Fundacja udziela gminom wsparcia finansowego realizowanego w formule „pół na pół”. Oznacza to, że każda gmina włączająca się do akcji przeznacza 5 000 zł na wykonanie zabiegów, natomiast kolejne 5 000zł otrzymuje od Fundacji ZWIERZ w postaci darowizny.

Poza wsparciem finansowym pracownicy gmin mają możliwość uczestniczenia w cyklu nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ochrony praw zwierząt. Na każdym etapie realizacji projektu Fundacja ZWIERZ zapewnia wsparcie merytoryczne. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc w tworzeniu programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także wsparcie podczas wprowadzania projektu „Akcji Kastracja!” w gminie.

Dodatkowe korzyści

Ponadto gminy otrzymują spersonalizowane materiały pozwalające na promowanie projektu „Akcji Kastracja!” wśród mieszkańców, a także propagujące skuteczne metody walki z bezdomnością zwierząt, informatory o zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi.

Czy projekt jest tylko dla gmin?

ZWIERZowa „Akcja Kastracja!”  jest skoncentrowana na współpracy z gminnymi samorządami. Jednak do akcji zaproszone są również organizacje i osoby, które działają lub chcą zacząć działać na rzecz walki z bezdomnością zwierząt na swoim terenie. Zadaniem organizacji i osób współpracujących jest rozmowa z włodarzami gmin i zachęcenie ich do wprowadzania skutecznych rozwiązań w walce z bezdomnością zwierząt, w tym także projektu „Akcji Kastracja!”.

Wsparcie dla aktywnych

Obecnie trwa nabór do III Edycji projektu „Akcji Kastracja!”. Zgłosić się można poprzez formularz na stronie internetowej. W przypadku organizacji i osób współpracujących nabór trwa do 31 sierpnia. Z kolei gminy mogą zgłaszać się do 31 października. Więcej informacji o akcji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.akcjakastracja.org.

WSPÓLNIE OGRANICZYMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT!

Tekst został opublikowany na prośbę Fundacji ZWIERZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj